Kunstgebouw

De waarde van Kunst en Cultuur

Cultuurwijzer door Kunstgebouw

Kunstgebouw ZH ontwikkelde een Cultuurwijzer. Deze laat zien wat de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur kan zijn. In het politieke debat ligt de focus regelmatig op de maatschappelijke kosten die met cultuur gemoeid zijn, door het verstrekken van subsidies.

We verleggen de focus van de kosten van kunst en cultuur naar de opbrengsten ervan voor de maatschappij. Wat levert het op om te investeren in kunst en cultuur? In deze wijzer staat het voor je op een rij.

Bekijk de cultuurwijzer